ข่าวประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email