วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email