วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง

 

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email