วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ
“ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ชนิดพันธ์ุไม้ที่บำรุงรักษา ได้แก่ พิกุล, จันผา, ราชพฤกษ์,
มะฮอกกานี, สาละ, ไทร, พุดตาน, ขี้เหล็ก, สนฉัตร, ทองอุไร

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email