กำหนดการสอบซ่อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ม.1,2,4 และ 5 ให้ดำเนินการสอบซ่อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email