ปฏิทินการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ฉบับแก้ไข

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

ช่องทางการสมัครเข้าเรียน

1. ระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่าน Google Forms

หมายเหตุ: นักเรียนที่แจ้งความจำนงผ่านระบบออนไลน์แล้ว ไม่ต้องกรอกใบสมัครในระบบ Google Forms ซ้ำอีกครั้ง

2. ส่งใบสมัครและเอกสารแนบผ่านไปรษณีย์

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ไตรมิตรวิทยาลัย ปี 2563

ใบสมัครเข้าเรียน ม.4 ไตรมิตรวิทยาลัย ปี 2563

ที่อยู่

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

3. สมัครที่โรงเรียนโดยตรง (กรณีนักเรียนไม่มีอินเตอร์เน็ต)

รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email