พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email