กิจกรรม TMC Young Counselor

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยจัดโครงการ TMC Young Counselor (YC) เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการทำหน้าที่เพื่อนผู้ให้การปรึกษารวมถึงทักษะการให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุม พลเอกพิจิตร กุลละวณิช โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email