กรุณาพิมพ์ใบสมัครยื่นความจำนง พร้อมนำสำเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มายื่นสมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ในวันและเวลาตามประกาศรับสมัครนักเรียน

***

คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ

***

******

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

COPYRIGHT © 2020 traimitwitthayalai. ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com

Loading