ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู อาจารย์ นักเรียน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย