ให้นักเรียนที่สมัครเรียน(รอบเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2567

มามอบตัววันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

****

****

****

กรุณาพิมพ์ใบสมัครยื่นความจำนง พร้อมนำสำเนาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มายื่นสมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ในวันและเวลาตามประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศห้องสอบ สำหรับสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

***

คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ

***

******

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

COPYRIGHT © 2020 traimitwitthayalai. ALL RIGHTS RESERVED.
Website By Kengweb.com

Loading