กิจกรรมอบรมจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้

ตอนที่ 1 ทบทวนการใช้โปรแกรม OBS

ตอนที่ 2 เทคนิคการสะท้อนหน้าจอ iPad

ตอนที่ 3 การสร้างช่อง YouTube และอัพโหลดวิดีโอคลิป

ตอนที่ 4 รายละเอียดการสร้างและส่งผลงาน

  • จัดทำวิดีโอคลิปการสอนในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ ความยาวไม่เกิน 30 นาที
  • ในคลิปการสอนต้องมีการแทรกสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการแทรกคลิปครูผู้สอนในบางจังหวะเพื่อให้ผู้เรียนเห็นหน้าผู้สอน
  • มีการแทรกวิดีโอคลิปนำสำหรับเปิดรายการ (Introduction Video) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : https://drive.google.com/file/d/1wYf6a41fEFfJM6jOmpTy9BlyFWPWoBYZ/view?usp=sharing
  • มีการใช้แม่แบบการนำเสนอโปรแกรม PowerPoint (template) ในแบบที่โรงเรียนกำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : https://docs.google.com/presentation/d/1Ee7klRE_83nlmPUfT1LgwWBijhcCs_4t/edit?usp=sharing&ouid=101058023819349964137&rtpof=true&sd=true
  • อัพโหลดวิดีโอคลิปใส่ช่อง YouTube ของคุณครูเอง จากนั้นคัดลอก Link ส่งใน Google Form และแบบประเมินกิจกรรมด้านล่างเพื่อเป๋นการส่งงาน
  • กำหนดส่งวิดีโอคลิป 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ส่งผลงานและทำแบบประเมินกิจกรรม