คู่ชิงที่ 3 ม.1-2 สีเหลือง กับ สีเขียว

คู่ชิงที่ 3 ม.1-2 สีเหลือง กับ สีเขียว และ คู่ชิงที่ 3 ม.3-4 สีเหลือง กับ สีน้ำเงิน คู่ ม.3-4 สีเหลืองทำประตูชนะสีน้ำเงิน 5 : 2

Facebook
Skype
WhatsApp
Email