พิธีทำบุญตักบาตรวันชาติและวันพ่อ 5 ธ.ค.62

นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 4 ธันวาคม 2562

Facebook
Skype
WhatsApp
Email