วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 

Facebook
Skype
WhatsApp
Email