วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน “กิจกรรมภาษาจีน” ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนในสังกัด สพม. เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

Facebook
Skype
WhatsApp
Email