อาคาร สถานที่

แผนที่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

  1. ป้ายรถเมล์ สาย 21, 25, 35
  2. ป้ายรถเมล์ สาย 4, 25, 40, 53, 73, 85, 159 , ปอ.529, ปอ.542
  3. ป้ายรถเมล์ สาย 1

4. ป้ายรถเมล์ สาย 1, 4, 25, 40, 53, 73, 85, 159 , ปอ.529, ปอ.542
5. ป้ายรถเมล์ สาย 1, 35, 75
6. รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีหัวลำโพง