โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จัดสอนเสริมติวเข้มธรรมศึกษา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จัดสอนเสริมติวเข้มธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีพระอาจารย์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นครูพระ สอนเสริมให้กับนักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียน

Facebook
Skype
WhatsApp
Email