วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ
“ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ชนิดพันธ์ุไม้ที่บำรุงรักษา ได้แก่ พิกุล, จันผา, ราชพฤกษ์,
มะฮอกกานี, สาละ, ไทร, พุดตาน, ขี้เหล็ก, สนฉัตร, ทองอุไร

Facebook
Skype
WhatsApp
Email