พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยจัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

Facebook
Skype
WhatsApp
Email