กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร ตามรอยพ่อ กษัตริย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Facebook
Skype
WhatsApp
Email