กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยได้นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

Facebook
Skype
WhatsApp
Email