ต้อนรับนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการ สพม.1 และคณะฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมรองผู้อำนวยการ สพม.1 ทั้ง 3 ท่าน ได้เดินทางมาแสดงมุทิตาจิตแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และกราบสักการะสมเด็จพระมหามงคลมุนี พร้อมทั้งนำนโยบายในการปฏิบัติงานที่ได้รับประทาน จำนวน 4 ข้อ อันได้แก่ Change, Innovation, Idealism และ Freedom มาถ่ายทอดแก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เพื่อนครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

Facebook
Skype
WhatsApp
Email