แหล่งเรียนรู้ออนไลน์และแบบทดสอบ เรื่องของดีไตรมิตรฯ และเยาวราช

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

  1. หลายเรื่องราวที่ ‘ไชน่าทาวน์ เยาวราช’ ถนนสายมังกรของกรุงเทพฯ

  2. ประวัติถนนเยาวราช Chinatown เมืองไทย

  3. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  4. พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

>>คลิกทำแบบทดสอบ<<

หมายเหตุ: ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

 

จัดทำโดย นายศุภ์ชล กีรติสุนทร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
Facebook
Skype
WhatsApp
Email