พิธีรับผ้ากฐินพระราชทาน วัดไตรมิตรวิทยาราม ประจำปี 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร
เข้าร่วมพิธีรับผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

Facebook
Skype
WhatsApp
Email