รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (กรณีครูขาดแคลน) วิชาเอกคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาจีน