ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย รองผู้อำนวยการฯ ครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งงแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Facebook
Skype
WhatsApp
Email