กิจกรรม TMC Young Counselor

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยจัดโครงการ TMC Young Counselor (YC) เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการทำหน้าที่เพื่อนผู้ให้การปรึกษารวมถึงทักษะการให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุม พลเอกพิจิตร กุลละวณิช โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

Facebook
Skype
WhatsApp
Email