ระบบรับสมัครนักเรียน

สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 - 11.00 น.

สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 - 11.00 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศสำหรับนักเรียนรอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป (27 มี.ค. 65) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม) (25 มี.ค. 65) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม) (25 มี.ค. 65) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป (15 มี.ค. 65) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทเขตพื้นที่บริการ (15 มี.ค. 65) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ (15 มี.ค. 65) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนทั่วไป (15 มี.ค. 65)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (14 มี.ค. 65) 

 

ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (3 มี.ค. 65)

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ม.1

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1 หลังกรอกใบสมัครเรียบร้อย


QR Code เข้ากลุ่ม Line สำหรับแจ้งข่าวสาร

นักเรียนระดับชั้น ม.1
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ม.1
(Intensive Chinese)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก​
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกดเข้าร่วมกลุ่ม Line
เพื่อเตรียมการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ระดับชั้น ม.4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4 หลังกรอกใบสมัครเรียบร้อยQR Code เข้ากลุ่ม Line สำหรับแจ้งข่าวสาร

นักเรียนระดับชั้น ม.4
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ม.4
(Intensive Chinese)
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก​
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกกดเข้าร่วมกลุ่ม Line
เพื่อเตรียมการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
นักเรียนรอบทั่วไป
รับสมัคร 9-13 มี.ค. 2565

สำหรับนักเรียน ม.3 (เดิม) ไตรมิตรวิทยาลัย

รายชื่อนักเรียน ม.3 ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4
แบ่งตามแผนการเรียน

เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5, 1/6 และ 1/7

เวลา 8.30 - 10.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

เวลา 10.30 - 12.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4

เวลา 12.30 - 14.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6